Tietosuojaseloste

Osuuskunta Verkottajan asiakas-, palvelunkäyttäjä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste ja evästeet 10.4.2019

Henkilötietolain (523/1990) 10 ja 24 § EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPRn mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Verkottaja, Y-tunnus 2683747-4

Matinlahdenkatu 2 B 8, 02230 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eero Neva, puh 050 555 7053, eero.neva@osuuskuntaverkottaja.fi

3. Rekisterin nimi

Osuuskunta Verkottajan jäsen-, palvelunkäyttäjä- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitoon, tiedotukseen sähköpostilla ja tilastointiin. Rekisterin tietoja säilytetään vain tarkoituksenmukaisen ajan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot tai osa seuraavista tiedoista: henkilön nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, ammattinimike, postiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta verkkosivulomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista vastaavista, joissa asiakas itse luovuttaa tietonsa ja hyväksyy niiden käytön.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille, paitsi tilanteessa jossa laki näin edellyttää.

8. Suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sähköisiin tietokantoihin esim. pilvipalveluun sekä manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin yleisin tietoturvan teknisin toimin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy kielletty.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin liitetyt tiedot, oikaista puutteelliset tai virheelliset tiedot, sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Tarkistus, muutos ja poisto voidaan pyytää suoraan rekisterinpitäjältä. Lisäksi rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten tietojenkäsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt suoraan rekisteripitäjältä ja rajoituspyynnöt tulee aina lähettää kirjallisesti postitse rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Evästeiden käyttö ja kävijäseuranta

Eväste (cookie) on tietoa, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Osuuskunta Verkottajan sivuille, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut Osuuskunta Verkottajan sivuille ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut.

Keräämme evästeiden avulla sivuston käyttäjätilastoja ja analysoimme niistä tietoa. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimensa asetuksista.