Rekisteröidy

Sinulla on mahdollisuus liittyä osuuskuntaan ja laskuttaa tekemästäsi työstä. Osuuskunta Verkottajaan voit hakea helposti, milloin vain. Lisätietoja liittymisestä ja osuuskunnasta saat joko sähköpostilla info(at)osuuskuntaverkottaja.fi tai ottamalla yhteyttä Eero Nevaan 050 555 7053.

Katso myös

Liittymislomake